Wie zijn Wij.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Daaronder valt in ieder geval het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:                    Dhr. J.A. Lorenzo Herrera

Penningmeester:         Dhr. B.J. Vissers

Secretaris:                   Dhr. M.C. Kneepkens

Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis.

De leden houden zich bezig met werven en helpen bij de cursussen.